Du bör ha kommit hit från min eventsida. Här borde då ha funnits infomation om biljettköp.