Penttis

Miljötankar

 

Energi

 

 

 

Min Hemsida

 

Tankar om miljön

 

Inledning

Natur

Livsmedel

Energi

Boende

Industri

Tjänster

 

 

Energiformer:

Alla energikällor används i första steget till att producera någon av energiformerna nedan. I senare steg kan energin omformas, transporteras och/eller eventuellt lagras.

 

Rörelseenergi

Finns i naturen som vind-, våg- och vattenkraft.

Alstras genom elmotorer, förbränningsmotorer, ångturbiner etc eller genom att något faller (ex: vattenkraft).

Används för transporter, pumpar och omvandling till el.

Kan lagras genom lägesändring (ex: vattenmagasin, klocklod) och tidsbegränsat i svänghjul.

 

Värmeenergi

Finns i naturen som solenergi, bergvärme etc.

Alstras genom förbränning av olika bränslen.

Används till uppvärmning och till motorer för skapande av rörelseenergi.

Kan lagras tidsbegränsat i isolerade vattentankar etc.

 

Elenergi

Finns inte praktiskt användbart i naturen.

Alstras från solceller, bränsleceller eller rörelseenergi i generatorer.

Används till uppvärmning och omvandling till rörelseenergi i elmotorer.

Är extremt effektivt och lätt att transportera genom ledningar.

Kan lagras i mindre mängder i batterier.

 

Ändliga energikällor:

Ändliga energikällor är energikällor, som förr eller senare tar slut under mänsklighetens tid på jorden.

 

Fossila bränslen:

Det här är främst olja, kol och naturgas. Alla bidrar vid användningen till växthusgaserna och smutsar i varierande grad ned vid upptagning/brytning. De används vid uppvärmning och i motorer.

 

Kärnkraft:

Kärnkraft anses av många som en ”ren” energikälla och det stämmer så länge man bara ser till elproduktionen i kraftverket och ingen olycka händer. Uranbrytningen kan knappast anses vara ”ren” och avfallslagringens miljöpåverkan i framtiden kan bara gissas. Kylvattenmängden är för stor för att användas i fjärrvärmenät och släpps därför ut i havet. Uranet kommer att ta slut.

 

”Eviga” energikällor:

”Eviga” energikällor är energikällor, som inte tar slut under mänsklighetens tid på jorden.

Solenergi:

Vindkraft:

Vågenergi:

Vattenkraft:

Dessa energikällor

 

Förnyelsebara energikällor:

Förnyelsebara bränslen

 

 

 

 

 

Mall

Pentti Kinnunen

Äskekärrs såg

519 95  TOSTARED

 

pkinnunen@yahoo.se

Tel: 0320-62200

Mobil: 0739-484803

 

© Pentti Kinnunen

             maj 2008