Diskussionen om Mitt önskesamhälle flyttar jag nu över till min nya sida:

http://gronframtid.pentti.infoHär tänker jag dela med mig av mina tankar om mitt önskesamhälle. Ni är välkomna att kommentera och diskutera mina åsikter. Ni får gärna vara skämtsamma, men inte oförskämda. Tänk på att ironi lätt missförstås och leder till långa missriktade diskussioner.

Mina tankar tar ingen hänsyn till om det går att genomföra i dag utan enbart från mina egna idëer, som jag knyckt från olika håll.

Förutsättningar:

Det finns flera sätt att skaffa sig status

  • Makt, som innebär förtryck genom ekonomi eller våld.

  • Rikedom som innebär ekonomiskt förtryck.

  • Social kompetens som leder till ALLAs stigande välfärd.

De båda första leder till konkurrens och utslagning och i förlängningen till någon form av revolution.

Den sista bygger på samarbete och empati. Individen har mycket stor frihet så långt den inte inskränker någon annans frihet och alla har lika värde. För att travestera franska revolutionens valspråk så bygger mitt samhälle på

Frihet – jämlikhet och syskonskap!

(Efter hand kommer varje stycke nedan att få länkar till undersidor allt eftersom tankarna utvecklas.)

Demokrati

Samhället skall vara demokratiskt i alla avseenden, alltså att alla skall ha samma rätt att yttra sig och påverka samhället samt att personlig ekonomi inte skall påverka grundläggande rättigheter eller skyldigheter. >>>(blivande länk)

Ekonomi

Tillväxt är inget önskemål i sig, framför allt inte som BNP inom ekonomin. Däremot kan en allmän tillväxt i frihet, välstånd och jämlikhet, liksom i hållbar utveckling för framtidens miljö, vara önskvärd.

Jämlikhet

Grundläggande rättigheter som grundutbildning, sjukvård (även tänder, ögon och öron tillhör kroppen!), infrastruktur och ett grundläggande försäkringssystem skall var lika för alla och därför skattefinansierat. Eventuella egenavgifter måste vara fasta belopp och med högkostnadsskydd,. Det är oftast de fattigaste som ofta får flest problem och därför måste högkostnadsskyddet (om det alls skall finnas) sättas tillräckligt lågt. Dessutom behövs en kombination så att någon som t.ex. uppnått högkostnadsskydd för mediciner inte hindras att hämta ut dem för att högkostnaden för sjukresor inte uppnåtts.

Av jämlikhetsskäl måste ansvaret för infrastruktur, utbildning, sjuk- och äldrevård etc ligga på samhället. Annars måste jag vara ”lönsam” för ett vinstgivande företag för att få del av välfärden!

Miljö

Vi måste ha en hållbar utveckling till en framtida bra miljö- (jag höll på att skriva ”…utveckling mot en …”, men ordet ”mot” kan ju tolkas på två sätt, framför allt av ironiker.)

Här handlar det om livsmedelsproduktion, energisparande och -produktion. Jag tror inte på kärnkraft utan bioenergi, sol, vind och vatten, vågkraft, algodling och mycket annat. Förr i tiden kördes racerbilar på metanom, som kan framställas av metan, som naturligt kallas sumpgas och kan framställas ur biomassa, t.ex. sopor, tång och andra alger etc. etc. Jag tror på elhybridfordon, som körs på el och batterierna laddas av en liten förbränningsmotor när eluttag inte finns eller tar för lång tid.

Jag tror på det gamla växelbruket inom jordbruket för att minska behovet av kemikalier och konstgödsel.

Jag tror på nätverk av småskalighet: solceller och en liten vindsnurra på varje hus i stället för dessa jättevindparker. Upprustning och generatorinstallationer vid alla nedlagda småkraftverk och vattenkvarnar.

Genom alla dessa åtgärder tillsammans blir vi oberoende av kärnkraft och inga stora elavbrott kan uppstå p.g.a de småskaliga hopkopplade nätverken. Det går alltid att få el någonstans ifrån.

Jag återkommer senare om investeringskostnader.

Allt det här kräver naturligtvis solidaritet!!


Kommentarer

Mitt önskesamhälle — Inga kommentarer

Kommentera