Här har jag tänkt diskutera hur men får äkta demokrati och representation. Hur samhället är uppbyggt med beslutsordningar etc. Här har vi också jämlikhetsfrågor, de olika friheterna etc.


Kommentarer

Demokrati — Inga kommentarer

Kommentera