Ekonomin skall vara demokratisk, jämlik och hållbar utan att tära på människor och miljö. Det betyder bl.a. följande:

  • Demokrati: Alla skall ha samma förutsättningar att kontrollera sin ekonomi.
  • Jämlikhet: Ingens ekonomi får begränsa någon annans.
  • Hållbarhet: Ekonomin skall vara okänslig för spekulationer och vad som händer i omvärlden.
  • Människor: Ekonomin måste vara stabil så att människorna inte behöver oroa sig förplötsliga och oväntade försämringar av sina förutsättningar.
  • Miljön: Ekonomin måste utformas så att även långsiktiga miljöpåverkanden tas med i bedömningar
  • Måste ekonomin samordnas i ett bankväsende och i så fall hur?