Miljöfordon

De enda fordon som borde få kallas miljöfordon är elbilar med laddningsmotor.

Elmotorn är helt överlägsen i verkningsgrad och flexibilitet. ”Enda” problemet är att vi ännu inte har batterier med tillräcklig lagringskapacitet. Därför behövs en ”laddningsmotor”. En sådan motor kan vara avsevärt mindre än nuvarande motorer eftersom den inte behöver ta hand om effekttopparna, utan bara behöver leverera drygt resans medeleffekt. Den kan också få högre verkningsgrad eftersom den kan optimeras för konstant varvtal medan den laddar. ”Laddningsmotorn” skall givetvis köras på miljömässigt bästa bränsle.

Laddning skall dessutom kunna ske hemma med 10A säkring samt snabbare laddningsstationer vid mackarna. Den el den laddas med skall naturligtvis vara miljövänligt framställd, men det är inget fordonstillverkaren kan påverka. Ett laddningskomplement med solceller på taket är tänkbart i framtiden. Dessutom bör bromsenergin återvinnas.


Kommentarer

Miljöfordon — Inga kommentarer

Kommentera