Om någon anser att det inte finns någon framtid, som gör livet värt att leva – är det då så konstigt att den personen begår självmord?

Om nu den personen anser att det är någon annans fel att det inte finns möjligheter att leva – är det då konstigt att självmordet görs så ett den personen vållas skada?

Terrorism har inget med vare sig religion eller politik i sig att göra. Det beror på avsaknad av människovärde och avsaknad av respekt från omgivningen i kombination med avsaknad av utvecklingsmöjligheter.

Religion och politik är bra just på att nedvärdera och marginalisera just ”de andra” och med maktspråk ta ifrån dem deras framtidsutsikter. På det sättet är det den ”goda” sidan, som bäddar för terrorism mot sig själva!

I ett samhälle med allas lika värde och och full respekt för dem som tänker annorlunda, samt ett fungerande socialt och solidariskt trygghetssystem behövs ingen terrorism!


Kommentarer

Självmordsbombare — Inga kommentarer

Kommentera