Man diskuterar fel saker när man konstaterar att vi behöver höja pensionsåldern! FÖRST måste man diskutera om pensionen skall ses som att ge minimal standard några år när man inte längre orkar göra något, eller om pensionen skall vara en slags belöning efter lång och trogen tjänst, så att man äntligen kan få möjlighet att njuta sin kravlösa tillvaro när man äntligen har tid. Innan man är överens om detta går det inte att diskutera systemets utformning. Om man anser pensionen är till för dem som inte längre orkar jobba borde den helt enkelt gå in under sjukförsäkringen. Det är väl ingen större skillnad om jag inte är arbetsför på grund av brutet ben eller ålder. Icke arbetsför som icke arbetsför – eller hur? ENDA motiveringen (en mycket bra motivering) är att få chansen att verkligen njuta av de sista åren av sitt liv. Därför borde pensionen garantera bibehållen standard och bekostas av de vanliga skatterna. #Skattesystemet måste också ändras radikalt, men det är en annan fråga.


Kommentarer

Pensioner — Inga kommentarer

Kommentera