En aforism är enligt Svensk Ordbok (SO):

Ett kort­fattat och uttrycks­fullt formulerad tanke, där poängen ligger så­väl i formen som i inne­hållet.

Hur jag lyckas hålla den formen får ni själva avgöra. Skriv gärna egna eller förbättra mina i kommentarerna!