Limerickkonsten är svår att förstå,
ett litet ortnamn börjar den på
samt fem rader bara.
Och sex ska det vara.
Det går förstås bättre, om man är två.

Nedan följer ett antal limerickar av litet varierande kvalite. En del är limerickar jag själv publicerat på en limericksida på Facebook. Kommentera gärna eller kom med egna förslag i kommentarer.