Test

5+ApaNär tekniken utvecklas
Nu har vi nått så långt i utvecklingen så slipper vi fiska, jaga, odla, skapa. Vi slipper tvätta och diska för hand. Vi slipper använda häst som transportmedel, eller oxar som dragdjur. Vi slipper göra våra egna kläder och odla vår egen mat. Vi slipper ta hand om våra barn och gamla föräldrar på dagarna.
Vad gör vi istället?
Tiden upptas av de studier som föregår jobben, och de jobb som ökar tillväxten.
Vi utnyttjar tiden för att öka den tillväxt som baseras på snabbast möjliga produktion, som fordrar mesta möjliga konsumtion, som kräver ökad marknadsföring och bättre handelsavtal.
Hur mår vi?
Stress, ångest, fetma, diabetes och cancer har ökat. Vi lider av skoltrötthet och många lider av ångest för jobbet. Kanske saknar en del praktisk hantverk, jakten, fisket - och utevistelsen och motionen som kom på köpet?
Min reflektion: Vårt DNA har inte förändrats trots teknikutvecklingen. Reptilhjärnan fortsätter jaga efter nya marker, nya territorium, hota - och känna oss hotade, klättra i hierarkin... - fast vi hade kunnat dela på fångsten, så alla var mätta och belåtna.
Det gjorde vi inte, och gör inte nu heller. Vår reptilhjärna styr våra beslut. Känslorna styr mer än förnuftet. Men kanske kan vi fortfarande lära oss dela och samarbeta?
Nu står vi i alla fall här, mitt i den sjätte massutrotningen, och världen står i brand.
Kanske har vi fortfarande en chans att bättra oss, och göra saker som involverar oss själva - som en del av naturen, i dess sammanhang, och lära oss dela och samarbeta.
Om vi inte reagerar för det som händer nu, så vet jag inte vad! Världen brinner! Så här ser det ut i världen just nu:
https://www.vox.com/2019/8/22/20828219/amazon-rainforest-wildfire-photos-fire-greenland?fbclid=IwAR1o393W68plxOy-4cHnJSYDsFbSkS0IJbHCw6w9HFnFwFR2jC78SFOMtc4
4
=
Tabell för test